PVB - doelgroep

Doelgroep

Als vergunde zorgaanbieder kunnen wij volwassen personen met een beperking, die beschikken over een PVB (persoonsvolgend budget), begeleiden. Het gaat om personen die alleen wonen, samenwonen of gehuwd zijn en eventueel kinderen hebben.

De mensen huren zelf een huis of bezitten er één. Zij staan in voor alle kosten die hieruit voortvloeien.

Het is de bedoeling deze personen in staat te stellen om zo zelfstandig mogelijk te leven en te wonen en op die manier bij te dragen tot een betere integratie.

De begeleiding gebeurt door ambulante (op de dienst) of mobiele (aan huis) begeleidingscontacten en dit één of meerdere keren per week.