PVB - Werking

Werking

De budgethouders kopen hun begeleiding via hun budget. Ze worden individueel begeleid en dit op vrijwillige basis.
Er wordt samen met de budgethouder besproken welke begeleidingsaspecten aan bod komen.


Deze aspecten zijn :