Missie en visie

Missie:

Hopperank is een dienst die ambulant (op de dienst) en mobiel (aan huis) werkt binnen een bepaalde regio. De begeleiding richt zich tot volwassen personen met (een vermoeden van) een beperking die zelfstandig wonen. Ze worden individueel begeleid bij verschillende aspecten van het dagelijks leven waarbij gestreefd wordt naar meer zelfstandigheid en integratie en een betere kwaliteit van bestaan. De overeenkomst tot begeleiding tussen de persoon met een beperking en de dienst gebeurt op vrijwillige basis.

Visie:

We baseren ons hierbij op de overtuiging dat de persoon met (een vermoeden van) een beperking, het vermogen heeft zich verder te ontplooien en/of te ontwikkelen. We benaderen de persoon met (een vermoeden van) een beperking als een volwaardig individu met eigen mogelijkheden, keuzen, wensen,...; rekening houdend met zijn sociale context. Hierbij beogen we een maximale participatie aan het maatschappelijk leven.

Deze visie wordt vertaald in volgende krachtlijnen*:

  1. Ik ben meer dan mijn beperking
  2. Zie mijn kwetsbaarheid en veerkracht
  3. Beschouw mij als volwaardige ervaringsdeskundige
  4. Betrek mij als actieve participant bij de vraagverduidelijking
  5. Bied mij ondersteuning die leidt tot een goede kwaliteit van bestaan
  6. Bied me enkel speciale ondersteuning waar nodig
  7. Ondersteun me bij het ontwikkelen van mijn netwerk
  8. Doe dingen SAMEN met mij
  9. Durf me loslaten
  10. Ondersteun mij bij het (samen)leven in de maatschappij

* Speciaal in het gewone, gewoon in het speciale. Vera Van Hove (2013)

Collectieve rechten en plichten