WelkomHopperank geeft begeleiding aan zelfstandig wonende, volwassen personen met een beperking. Enerzijds is Hopperank erkend als Vergunde zorgaanbieder voor personen met een PVF (persoonsvolgende financiering)en anderzijds als dienst voor RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp).

De budgethouder (persoon met een PVF) heeft één of meerdere vaste begeleiders komen wekelijks langs om ondersteuning te bieden bij de verschillende aspecten van het dagelijks leven. De begeleiding gebeurt op vrijwillige basis.

Personen zonder PVF, maar met een vermoeden van beperking, kunnen we ondersteunen vanuit ons aanbod RTH. Deze ondersteuningsvorm is minder intensief. De vaste begeleider komt maximaal drie keer per maand langs.

Ook diensten kunnen beroep doen op onze dienst. Via outreach dragen de medewerkers doelgroepspecifieke kennis over.

Folder 0utreach in pdf

 

vakature woonzoeker