Outreach - Wat?

Outreach

Via mobiele outreach kan Hopperank vzw handicapspecifieke kennis overdragen naar een groep van minimum drie ondersteuners van één of meerdere diensten. Het doel is dat deze (professionele of vrijwillige) ondersteuners hun hulpverlening (nog) beter kunnen afstemmen op de vragen en noden van personen met een beperking. Het kan bijvoorbeeld gaan om kennisoverdracht aan een kinderopvang, een school, diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, CAW’s, sociale huizen, opvoedingswinkels, groepspraktijken, zelfstandige (para)medici, andere VAPH-voorzieningen of VAPH-diensten, diensten uit de integrale jeugdhulp,…

Opgelet ! Het gaat bij outreach niet om het overdragen van kennis in functie van de ondersteuning van één welbepaalde cliënt.