RTH - Doelgroep

Doelgroep

Voor personen met een beperking (of vermoeden van een beperking) die nog geen begeleiding krijgen van een organisatie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Ter ondersteuning van het netwerk en/of professionele diensten die werken met personen met een beperking.

Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening biedt een beperkte ondersteuning in termen van frequentie, duur en intensiteit.